O  NAS

Idea założenia Klubu AMAZONEK we Wrześni powstała równolegle z narodzinami wnuka Prezes Haliny Rembowicz. Podczas pierwszej wizyty położnej Grażyny Gorzelańczyk u wnuka Haliny Rembowicz, u obu Pań powstał pomysł założenia we Wrześni klubu skupiającego kobiety dotknięte chorobą nowotworową.
Pierwsze spotkanie zorganizowane z udziałem Amazonek z Poznania i Położnych z NEOVITY miało miejsce 11 grudnia 2000 roku w salce Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 we Wrześni. Następne spotkanie Amazonek odbyło się 8 stycznia 2001 roku i wybrano pierwszy zarząd - Przewodniczącą została Anna Stachowiak. Rejestracja Stowarzyszenia odbyła się w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 29.10.2001 r.

amazonki.net amazonkifederacja.pl amazonki.com.pl