CELE

Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest poszukiwanie rozwiązań i metod pełnej rehabilitacji psychicznej i fizycznej kobiet w trakcie i po leczeniu raka piersi, ułatwiając przez to kobietom powrót do życia zawodowego, rodzinnego oraz małżeńskiego. Organizacja zajmuje się również informowaniem lokalnego społeczeństwa o problemach kobiet dotkniętych chorobą nowotworową oraz ich uświadamianiem o zagrożeniach związanych z rakiem piersi. Amazonki współdziałają z lokalnymi władzami oraz instytucjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia. Stowarzyszenie dba również o profilaktykę, w tym celu organizuje spotkania w szkołach z młodymi dziewczętami. Spotkania poświęcone są tematyce regularnej samokontroli piersi oraz wykonywania badań okresowych. Amazonki włączają się także w akcje organizowane na terenie naszego miasta na rzecz wczesnego wykrywania raka piersi oraz propagowania zdrowego i aktywnego trybu życia.

amazonki.net amazonkifederacja.pl amazonki.com.pl